DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0912101021 bandientuskds@gmail.com
Thủ tướng, Phó Thủ tướng dự lễ khai giảng năm học mới
PV - 16:34 05/09/2017 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Sáng nay, 5/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới các cô giáo, thầy giáo, học sinh, sinh viên trên cả nước nói chung và toàn thể cán bộ giảng viên, học viên của Học viện nói riêng lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người mở đầu sự nghiệp đào tạo cán bộ đã dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng".

Trong những thành tựu chung của hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng.

Suốt 68 năm qua, Học viện không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vừa “hồng” vừa “chuyên”. Hàng triệu lượt cán bộ học viên được đào tạo, bồi dưỡng, đã trưởng thành và đảm nhiệm các cương vị công tác quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, Học viện đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thành công 6 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp cho 511 học viên, trong đó có 113 đồng chí đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Theo Thủ tướng, mỗi khi bước vào năm học mới, chúng ta ôn lại, tự hào về truyền thống tốt đẹp và những thành tích đã đạt được nhưng cũng cần chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Chất lượng đào tạo tuy đã có bước nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nội dung chương trình còn có biểu hiện khô cứng, thiếu hấp dẫn. Phương pháp đào tạo đổi mới còn chậm, chưa đồng bộ. Trong công tác quản lý đào tạo, tính chuyên nghiệp chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi còn buông lỏng. Đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên đang gặp khó khăn để phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được môi trường của giáo dục hiện đại. “Đây không chỉ là hạn chế riêng của Học viện mà là vấn đề chung của cả hệ thống trường đào tạo, bồi dưỡng mà chúng ta cần có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của Học viện theo phương châm “đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả” do Giám đốc Học viện trình bày, Thủ tướng nhấn mạnh một số vấn đề.

Một là, cần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của Học viện với tư cách là Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Học viện cần tiếp tục khẳng định rõ vị thế là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị; đồng thời là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội - nhân văn khác. Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn đường lối, chính sách của Học viện phải thể hiện rõ bản sắc của ngôi trường cao cấp nhất của Đảng.

Hai là, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trước hết, Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn. Xây dựng chương trình cao cấp lý luận chính trị chuẩn, bảo đảm cơ bản, hệ thống về lý luận, nhấn mạnh tổng kết thực tiễn mới. Tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp đào tạo, tăng cường khả năng tương tác giữa giảng viên và học viên; tăng cường sự sống động, hấp dẫn cho các bài giảng, nâng cao kỹ năng điều hành, lãnh đạo quản lý và bảo đảm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn trong đào tạo, phù hợp cho mọi đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt chú trọng yêu cầu rèn luyện về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống.

Chương trình giảng dạy phải gắn liền với yêu cầu nâng cao kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Đảng chống suy thoái, chuyển hóa; Chính phủ tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, đòi hỏi Học viện phải đưa các nội dung này vào chương trình đào tạo.

Cách mạng công nghiệp công nghiệp lần thứ 4 đang đặt ra những vấn đề mới, rất lớn cho ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, robot, kết nối vạn vật, phát triển thông minh. Chương trình đào tạo của Học viện cũng phải cập nhật để cán bộ nắm bắt được xu thế này.

Ba là, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để vừa phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; vừa góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược và chính sách, pháp luật.

Thời gian tới, Học viện cần nỗ lực hơn nữa để có các kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn tốt hơn, có báo cáo kiến nghị chất lượng, đóng góp xứng đáng vào việc cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và thách thức, khó khăn cùng tồn tại, đan xen hiện nay.

Từ góc độ là Trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đề nghị Học viện tập trung luận chứng khoa học và thuyết phục một số vấn đề cấp thiết. Đó là: (1) Nội dung, cơ chế vận hành và giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta; (2) Những tiêu chí cụ thể của luận điểm xác lập và phát triển các quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất mà văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh; (3) Cơ sở lý luận và thực tiễn của một chính phủ kiến tạo phát triển; (4) Mối quan hệ giữa phát triển và quản trị quốc gia với quản trị toàn cầu trong điều kiện thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; (5) Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ...

Cho rằng đây là những vấn đề lớn, phức tạp nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đối với sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nói riêng và hoạt động của các cấp, ngành nói chung, Thủ tướng tin tưởng rằng, với đội ngũ các nhà khoa học đông đảo, trí tuệ và tâm huyết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ này.

 

Thứ tư, Thủ tướng đề nghị tích cực phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Học viện cần đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên có tính đảng cao, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu lý luận, có tư duy và tầm nhìn chiến lược, có trình độ và phương pháp sư phạm, có kinh nghiệm thực tiễn về lãnh đạo, quản lý… Đây cũng chính là những phẩm chất tạo nên nét đặc thù của đội ngũ cán bộ, giảng viên của hệ thống trường Đảng so với đội ngũ cán bộ, giảng viên của các trường đại học, các cơ sở đào tạo khác trong cả nước.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh việc hiện đại hóa cơ sở vật chất để trường, lớp đủ  điều kiện phục vụ học tập, sinh hoạt của học viên và cán bộ, giảng viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và quản lý, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đối với các học viên, Thủ tướng nêu rõ, cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt một số yêu cầu.

Đó là không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là yêu cầu hàng đầu đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị. Thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có phong cách, lối sống trung thực, khiêm tốt, giản dị… như Bác Hồ nhiều lần huấn thị.

“Các đồng chí đã được các cấp ủy tin tưởng lựa chọn cử đi đào tạo tại Học viện, đó là sự bảo đảm về chính trị và phẩm chất, tư tưởng và đạo đức, song không vì thế mà chủ quan và xem nhẹ việc tu dưỡng tính đảng, không ngừng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, Thủ tướng chia sẻ. “Thời gian học tập, nghiên cứu lý luận này là cơ hội quý báu để các đồng chí tiếp tục rèn luyện phẩm chất cộng sản và tư cách người cán bộ cách mạng. Không ai có quyền vin vào những khó khăn, tiêu cực, những trở ngại, thách thức hiện nay để tự cho phép mình làm những điều sai trái với tư cách và danh dự người cán bộ. Trái lại, cuộc sống có nhiều thử thách thì chúng ta càng phải tu dưỡng đạo đức, lý tưởng và phẩm chất công bộc, đầy tớ của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn”.

Tích cực học tập, nghiên cứu để hiểu sâu sắc lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm bắt kịp thời, đầy đủ những tri thức hiện đại cần thiết cho lĩnh vực công tác của mình. Cần đề cao năng lực tự nghiên cứu, tự đào tạo; học tập nghiêm túc, thực sự cầu thị và sáng tạo. Cần thấm nhuần tinh thần đổi mới của nước ta hơn 30 năm qua, có nhận thức đúng đắn, hành động phù hợp với những quy luật của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các học viên cần gắn lý luận với thực tiễn. Gắn lý luận với thực tiễn là kết hợp việc học tập ở nhà trường với đi nghiên cứu thực tế, tìm hiểu, nắm bắt kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Tin tưởng Học viện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Trung ương Đảng, Chính phủ tin cậy, giao phó, Thủ tướng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành cùng Học viện và trông đợi những kết quả tốt đẹp của Học viện trong năm học 2017 – 2018 và thời gian tới./.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng tại TPHCM

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, Quận 8, TPHCM và phát động Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi được chung vui với các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các cháu học sinh tại ngôi trường vinh dự được mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người có công lao to lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước và của TPHCM.

Tuy mới thành lập, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt đã nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, năng động, từng bước xây dựng nhà trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục có uy tín của TPHCM. Trong những năm qua, nhiều học sinh của trường đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên vững vàng, những thành tích đạt được trong thời gian qua và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo TPHCM sẽ là tiền đề quan trọng để thầy và trò nhà trường nỗ lực, phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ khai giảng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chính thức phát động Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường trên phạm vi toàn quốc.

Phó Thủ tướng nhắn nhủ các cháu học sinh cần tích cực học tập, tìm hiểu, thực hành để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông. Với các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, đặc biệt là ngành giáo dục và các trường trong cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tích cực tuyên truyền, giáo dục, dạy về an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ khai giảng tại Thái Nguyên

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chung vui, chúc mừng các thầy, cô giáo Trường THPT Lương Ngọc Quyến (TP. Thái Nguyên) nhân ngày khai giảng năm học mới.

Trong không khí hân hoan của học sinh cả nước bước vào ngày đầu tiên của năm học mới, Phó Thủ tướng gửi đến các thầy, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên nhà trường, các bậc phụ huynh và các em học sinh lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng cho rằng mỗi giáo viên và học sinh của trường đều có quyền tự hào khi được giảng dạy và học tập tại ngôi trường mang tên chí sĩ yêu nước Lương Ngọc Quyến, ngôi trường có bề dày truyền thống hơn 70 năm đóng góp cho sự nghiệp trồng người, đồng hành với công cuộc xây dựng và bảo về Tổ quốc, cũng như đóng góp thiết thực cho tình hữu nghị của Việt Nam với các dân tộc trên thế giới và các nước láng giềng, đặc biệt là nước bạn Lào.

Trong năm học mới, Phó Thủ tướng mong muốn ngành giáo dục tỉnh nói chung và Trường THPT Lương Ngọc Quyến nói riêng chung sức, đồng lòng, tạo chuyển biến mới về chất lượng và hiệu quả giáo dục, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng mong muốn các em học sinh cần nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thi đua học tập, rèn luyện, học đi đôi với hành, tu dưỡng đạo đức; không ngừng học hỏi, khám phá sáng tạo, tích lũy kiến thức, kỹ năng, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm và có những đóng góp thiết thực hơn nữa đối với ngành giáo dục và đào tạo nhằm động viên, khuyến khích các thầy, cô và học sinh hăng hái thi đua “Dạy tốt-Học tốt”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, GS.TS Vương Đình Huệ đã tới dự và chung vui với học sinh, thầy giáo của Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (ĐHQGHN).

Cùng tham dự lễ khai giảng còn có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP. Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại buổi lễ, các đại biểu và thầy trò Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên đã nghe thư chúc mừng Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bày tỏ quyết tâm học tốt, dạy tốt để xây dựng nước nhà sánh ngang cùng các cường quốc năm châu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên đã trải qua 52 năm xây dựng, ban đầu chỉ là 1 lớp chuyên Toán với 18 học sinh từ năm 1965, nay đã phát triển với 5 khối chuyên và hơn 1.600 học sinh.

Hiện nay, trường là một trong những đơn vị giàu thành tích nhất cả nước về đào tạo học sinh năng khiếu các môn Toán và Khoa học tự nhiên. Trong năm học 2016- 2017, các học sinh của trường đã đạt được 5/12 tổng số huy chương Olympic quốc tế của cả nước. Từ khi thành lập tới nay, trường đã giành được 184 huy chương Olympic quốc tế, trong đó có 50 huy chương vàng.

Ngoài thành tích thi Olympic quốc tế, trong năm học vừa qua, các học sinh của trường đã giành nhiều huy chương tại các cuộc thi quốc tế, khu vực và của quốc gia.

Tới thăm phòng truyền thống của nhà trường, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ tự hào về truyền thống hiếu học và dạy tốt của thầy trò Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên.

Phó Thủ tướng mong muốn nhà trường chú trọng phát triển chương trình theo đặc thù riêng nhằm phát huy tối đa hiệu quả học tập của học sinh trên cả phương diện phát triển các năng khiếu, sở thích của từng cá nhân và phát triển toàn diện các năng lực và phẩm chất của từng em.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai giảng tại trường tiểu học Ngọc Hà, Hà Nội

Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các phụ huynh đã dự lễ khai giảng cùng thầy và trò trường tiểu học Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Trước giờ khai giảng, Phó Thủ tướng đi bộ từ xa vào cổng trường, sau những học sinh vẫy cờ chào đón các vị đại biểu, tới trò chuyện với các phụ huynh học sinh trước khi bước vào sân trường.

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Hà cho biết trong 3 năm gần đây thời gian diễn ra lễ khai giảng đã được rút ngắn nhiều. Các cháu học sinh không mất thời gian để tập luyện trước lễ khai giảng.

Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi ngắn với hiệu trưởng, trưởng ban phụ huynh và một số phụ huynh học sinh của trường.

Nhận xét lễ khai giảng đã ngắn gọn, lấy học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 1 làm trung tâm, Phó Thủ tướng mong rằng tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu thực sự thấm sâu trong mọi việc của Nhà trường từ những điều nhỏ nhất.

Nhân đây, Phó Thủ tướng đã “đặt hàng” nhà trường và Hội Phụ huynh từ sang năm thay vì để các cháu học sinh đứng vẫy cờ chào đại biểu thì các thầy cô, phụ huynh sẽ đứng đón học sinh, học sinh lớp lớn đón học sinh lớp 1. “Đại biểu thay vì ngồi hàng ghế đầu, có bàn, phía trước thì ngồi sau, xung quanh các cháu học sinh”, Phó Thủ tướng nói.

Các thầy cô giáo, phụ huynh rất hoan nghênh “đơn hàng” và mời Phó Thủ tướng năm sau đến “nghiệm thu” lễ khai khai giảng của trường tiểu học Ngọc Hà.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hội Phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường để rèn luyện các cháu, “uốn các mầm non mọc thẳng” ngay từ khi non bé. Đặc biệt là dạy các cháu lễ phép, tự lập, yêu lao động như “Năm điều Bác Hồ dạy” …

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự lễ khai giảng tại Vĩnh Phúc

Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Phú, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích trong học tập, rèn luyện mà tập thể thầy cô giáo và học sinh trường Trường THPT Trần Phú đã đạt được trong năm học vừa qua cũng như trong suốt lịch sử 70 năm thi đua dạy tốt, học tốt.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đã đạt được; khắc phục hạn chế, vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt học tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học mới.

Đặc biệt, phải quyết tâm giữ vững vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước về công tác GD&ĐT; tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ tại tất cả các trường học trên toàn tỉnh.

Với tập thể thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Trần Phú, Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa giữ vững danh hiệu là lá cờ đầu của ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc.

“Cần chú trọng trang bị kiến thức toàn diện, đặc biệt là những kiến thức, kỹ năng mềm cho học sinh. Trường THPT Trần Phú có thể nghiên cứu mô hình, kinh nghiệm của những trường lớn trong nước, kể cả học tập mô hình quốc tế để mạnh dạn đổi mới việc dạy và học, hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm giáo dục chất lượng cao, là môi trường giáo dục đào tạo lý tưởng cho học sinh”, Phó Thủ tướng nói.

Với học sinh Trường THPT Trần Phú, Phó Thủ tướng căn dặn các em chuyên cần, sáng tạo hơn nữa trong học tập; chú trọng rèn luyện về đạo đức, thể chất, kỹ năng để phát triển toàn diện, trở thành những công dân ưu tú trong tương lai; góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc và đất nước giàu mạnh.

PV

Tin liên quan
Thực hư thông tin "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ VnPharma"
SKĐS - Sáng 5/9, một số báo đưa tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ VN Pharma, tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng cho biết liên quan đến vụ việc VN Pharma, Tổng bí thư không có chỉ đạo gì.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì họp khẩn ứng phó bão số 7
SKĐS - Sáng 27/8, trước diễn biến khó lường của cơn bão số 7 có tên quốc tế là Pakhar, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp khẩn với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế cứu chữa miễn phí các nạn nhân mưa lũ
SKĐS - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó đề nghị Bộ Y tế cứu chữa miễn phí đối với những người bị thương; hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi lũ rút, khôi phục cơ sở khám chữa bệnh.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đấu thầu tập trung để giảm 10-15% giá thuốc do BHYT chi trả
SKĐS - Chủ trì cuộc họp cho ý kiến về việc thực hiện thí điểm đấu thầu tập trung thuốc dùng trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế (không thuộc danh mục 5 hoạt chất đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức) diễn ra chiều ngày 16/8,
Tin chân bài
CHUYÊN ĐỀ
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm