Thủ tướng Chính phủ khai trương Cổng thông tin BHXH Việt Nam

19-05-2015 10:46 AM | Thời sự

SKĐS - Chiều 18.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và nhấn nút khai trương Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn

 

Đây là nơi để người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) qua môi trường mạng internet.

Tinh giảm gần 150 thủ tục hành chính trong bảo hiểm

Báo cáo về cải cách hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm tại Lễ khai trương, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong việc cải cách thủ tục hành chính của ngành; chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành đề xuất và tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Để giảm chi phí, thời gian nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người tham gia BHXHVN đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH hủy bỏ nhiều biểu mẫu, hồ sơ, tiêu chí,... không cần thiết; sửa đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính, thay đổi phương thức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan BHXH giúp doanh nghiệp không phải mất thời gian đi lại, chờ đợi việc thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH, không phải trả cước phí của dịch vụ vận chuyển hồ sơ liên quan đến BHXH, BHYT,...Vì thế, trong năm 2014, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH đã giảm khoảng 100 giờ so với trước đây.

Trong thời gian qua BHXH các cấp đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian chờ đợi thủ tục bảo hiểm của người dân

Trong thời gian qua BHXH các cấp đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian chờ đợi thủ tục bảo hiểm của người dân

Đến nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam được đơn giản hoá từ 263 thủ tục xuống còn 115 thủ tục; chi phí cắt giảm sau khi đơn giản hoá thủ tục hành chính đạt 35,4% (tương đương 3.669 tỉ đồng) vượt kế hoạch so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Cùng với việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính, đảm bảo không làm phát sinh các thủ tục hành chính không cần thiết. Việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa” và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được triển khai tại 63 cơ quan BHXH tỉnh và 700 cơ quan BHXH huyện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gần 65 triệu người tham gia BHYT, gần 12 triệu người tham gia BHXH.

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại để phục vụ tốt hơn, kịp thời hơn người lao động, các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân khi giao dịch với cơ quan BHXH các cấp.

Xem đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Phát biểu tại Lễ khai trương cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trong những năm qua, ngành Bảo hiểm đã thực hiện tốt chính sách BHXH của đất nước mà trụ cột là 3 chính sách lớn là: BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. Việc làm tốt công tác này đã góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội chung của đất nước.

“Đây là những trụ cột chính của BHXH và cũng là những trụ cột chính của lưới an sinh xã hội, đối tượng phục vụ rất lớn với 65 triệu người có BHYT, 12 triệu người có BHXH, 10 triệu người có bảo hiểm thất nghiệp. Yêu cầu đặt ra là phải làm tốt chính sách này, đây là định hướng xã hội chủ nghĩa, là lo cho dân, là vì đời sống của người dân...”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành và BHXH Việt Nam nhấn nút khai trương Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam
Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành và BHXH Việt Nam nhấn nút khai trương Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục cải cách để làm sao việc phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn, hay nói cách khác là phục vụ xã hội tốt hơn trong việc thực hiện các chính sách xã hội. Năm nay, Chính phủ đã thảo luận và quyết định phải giảm từ 235 giờ làm thủ tục BHXH trong một năm xuống còn 49,5 giờ để ngang bằng với các nước Đông Nam Á

Thủ tướng cũng đề nghị để thực hiện được mục tiêu còn 49,5 giờ, BHXH Việt Nam xem cải cách thủ tục hành chính để đạt mục tiêu giảm thời gian giảm thủ tục bảo hiểm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, vì đây là hành động thiết thực phục vụ dân, phục vụ đất nước, 1 năm tới 12 lần giờ chỉ còn 1 lần thì tốt quas với ng dân, có lợi bao nhiêu với dất nước với dân, phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc đưa công nghệ thông tin vào để cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh thời gian thực hiện thủ tục BHXH, từ đó nâng cao năng suất lao động, giảm thủ tục phiền hà, giảm chi phí...

Cùng với đó là tiếp tục rà soát lại các thủ tục, các quy định của ngành, của các ngành liên quan, quy định nào không phù hợp phải sửa hoặc đề xuất sửa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất, dễ dàng nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của quốc gia có thể kết nối tới tận các cấp chính quyền, doanh nghiệp, BHXH Việt Nam cần tiếp tục tập trung mạnh vào việc đưa công nghệ thông tin vào hoạt động, quản lý của ngành để giảm thời gian, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo tính công khai, minh bạch

Thái Bình

 


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH