Thủ tướng Chính phủ đề ra 5 giải pháp phát triển Bảo hiểm y tế

03-07-2017 7:05 AM | Thời sự

SKĐS - “Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và đã ban hành,

“Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng Bảo hiểm y tế nhằm giúp người dân khắc phục những rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh” - đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình “Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (1/7/2017).

Tham dự Chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng - Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cùng đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể ở TW; đại diện Sở Y tế, cơ quan BHXH và một số BV thuộc 14 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đại diện cộng đồng bệnh nhân BHYT…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình “BHYT toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

Tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với BHYT

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chủ trương phát huy vai trò của BHYT và tiến tới BHYT toàn dân được thể hiện nhất quán trong Nghị quyết của Đảng và từng bước được thể chế hóa và tập trung thực hiện. Năm 2008, lần đầu tiên Luật BHYT được ban hành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho triển khai thực hiện tiến tới BHYT toàn dân.

Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, đặc biệt là ngành y tế, ngành BHXH và sự đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉ lệ người tham gia BHYT tăng nhanh, từ 5,6% dân số năm 1993 lên 63,7% năm 2011 và đến nay là trên 82%. Phạm vi, quyền lợi BHYT ngày càng mở rộng, gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB). Hệ thống thông tin giám định đã liên thông trên 12.000 cơ sở KCB BHYT trong toàn quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách BHYT của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành y tế, ngành BHXH, đã góp phần quan trọng cho mục tiêu xây dựng ngành y tế công bằng, hiệu quả.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu rõ bên cạnh những kết quả đạt được, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận chính sách BHYT vẫn còn những tồn tại. Cụ thể, nhận thức về vai trò của BHYT nhiều nơi còn chưa đầy đủ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp ủy, chính quyền còn chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả; việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHYT của một số doanh nghiệp chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng việc trốn đóng, nợ đóng BHYT còn xảy ra nhiều; tình trạng trục lợi BHYT chưa được khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm.

Để phát triển chính sách BHYT bền vững, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, bộ, ngành, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của BHYT, coi đó là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo công bằng xã hội. Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện 5 giải pháp, đó là tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về BHYT, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho người lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tham gia BHYT theo hộ gia đình; cơ chế quản lý Quỹ BHYT hiệu quả, phòng chống lạm dụng, trục lợi, tạo bình đẳng việc KCB BHYT giữa BV công và BV tư nhân…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với BHYT và dịch vụ KCB; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản lý và tổ chức thực hiện; chia sẻ và quản lý thông tin hiệu quả giữa cơ sở y tế và BHXH. Tiếp đến là xây dựng chế tài chặt chẽ để yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia BHYT theo Luật BHYT. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý nghiêm đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHYT, các tập thể, cá nhân lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

Nâng cao chất lượng KCB, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho các BV tư nhân tham gia KCB bằng BHYT, góp phần giảm tải cho các BV tuyến trên và giảm tình trạng lãng phí. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ chế mua sắm thuốc, vật tư y tế theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Cuối cùng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHYT, BHXH để người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, chủ động, tích cực tham gia BHYT.

Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, Thủ tướng kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhiệt tình, thiết thực tham gia hỗ trợ mua và tặng thẻ BHYT cho những người còn khó khăn, giúp họ có được chỗ dựa khi ốm đau, bệnh tật.

Nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn đã được BHYT chi trả

Tại Chương trình, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nêu rõ, thời gian qua, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các cơ quan chức năng đã tích cực hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực quản lý điều hành để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; cải cách hành chính theo hướng coi người bệnh là trung tâm, đã được ngành y tế và ngành BHXH phối hợp triển khai. Đặc biệt là Hệ thống thông tin giám định BHYT để kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH và các cơ sở KCB trên toàn quốc đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Quỹ BHYT. Người dân được tiếp cận và chăm sóc sức khỏe từ nguồn Quỹ BHYT ngay tại cộng đồng dân cư; nhiều dịch vụ kỹ thuật cao với chi phí lớn đã được Quỹ BHYT chi trả.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thời gian qua, ngành y tế đã nỗ lực triển khai các giải pháp như thực hiện các đề án giảm tải BV, đề án BV vệ tinh, đề án y tế cơ sở, các quy định về cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình KCB, đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh, đảm bảo môi trường y tế xanh - sạch - đẹp đã và đang phát huy hiệu quả; bước đầu giải quyết tình trạng quá tải, chất lượng KCB cải thiện rõ rệt, quyền lợi của người tham gia BHYT được bảo đảm theo quy định. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ trên cơ sở định hướng tài chính y tế chuyển dần từ cơ chế cấp ngân sách cho cơ sở KCB sang việc hỗ trợ người dân tham gia BHYT đã góp phần đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

“Quỹ BHYT là nguồn tài chính cơ bản cho hoạt động KCB, đóng góp vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, làm tăng tính chủ động, tích cực, tinh thần thái độ phục vụ và đổi mới phương pháp quản lý, đồng thời đã tạo điều kiện để phát triển chuyên môn kỹ thuật. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB, giám định và thanh toán chi phí được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các cơ sở y tế thuộc các tuyến là một bước tiến quan trọng trọng việc quản lý cung ứng dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần quản lý, sử dụng Quỹ BHYT hiệu quả”, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ.


Thái Bình
Ý kiến của bạn