thu hút bác sĩ

Nghệ An: Y tế vùng cao thiếu… kỹ thuật cao

Nghệ An: Y tế vùng cao thiếu… kỹ thuật cao

Y tế - 27/06/2022 16:27

SKĐS - Việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu ở tuyến huyện giúp cho người dân có điều kiện được dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao ở gần nhà, giảm chi phí mọi mặt. Lợi ích thì đã thấy rõ nhưng việc triển khai lại đang gặp khó khăn do vùng cao thiếu trang thiết bị, nhân lực...