Thu hồi thuốc tiêm

Thu hồi dung dịch thuốc tiêm Protamine Choay 1000 U.A.H/ml do không đảm bảo chất lượng

Thu hồi dung dịch thuốc tiêm Protamine Choay 1000 U.A.H/ml do không đảm bảo chất lượng

Nhãn hàng sai phạm - 11/11/2020 13:09

SKĐS - Do có hoạt tính trung hòa tác động chống đông của Heparin giảm khoảng 25% so với hoạt tính ghi trên nhãn nên 17 lô thuốc tiêm Protamine Choay 1000 U.A.H/ml đã bị thu hồi...