thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc

Vì sao Bộ Y tế thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc Myomethol tại Việt Nam?

Vì sao Bộ Y tế thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc Myomethol tại Việt Nam?

Y tế - 25/05/2023 10:25

SKĐS - Ngày 25/5, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế thông báo thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, đình chỉ lưu hành toàn quốc, thu hồi toàn bộ mặt hàng thuốc Myomethol có số đăng ký: VN-17397-13.