thu hồi đất đai

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Thu hẹp các trường hợp thu hồi đất để xây dựng cơ sở y tế, giáo dục

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Thu hẹp các trường hợp thu hồi đất để xây dựng cơ sở y tế, giáo dục

Thời sự - 25/08/2023 10:23

SKĐS - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được chỉnh sửa theo hướng thu hẹp các trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, cơ sở dịch vụ xã hội, cơ sở giáo dục.