Hà Nội

Thư Bộ trưởng Bộ Y tế

Toàn văn thư của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế

Toàn văn thư của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế

Sức khỏe TV - 09/09/2021 18:16

SKĐS - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa gửi thư động viên tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nơi tuyến đầu chống dịch.