Thống nhất rà soát, sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý

17-02-2023 07:14 | Y tế

SKĐS - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thống nhất với mục tiêu là rà soát, sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý ít nhất 20% theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, trong đó phấn đấu 20% đơn vị tự chủ bổ sung thêm.

Ngày 16/2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì buổi làm việc liên quan đến việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai 2017-2021; phương án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Thống nhất rà soát, sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng các đại biểu dự buổi làm việc Ảnh: Anh Cao

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế Nguyễn Hồng Sơn trình bày báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai 2017 - 2021, phương án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam đã trao đổi, giải đáp và làm rõ một số nội dung Bộ Y tế đề nghị; 

Đồng thời, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất và đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ để cùng tìm phương án, đề xuất với cấp có thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao Bộ Y tế trong thời gian qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW của Trung ương; đồng thời, phối hợp tốt với Bộ Nội vụ trong việc sắp xếp các cơ sở y tế thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Đào Hồng Lan thống nhất với mục tiêu là rà soát, sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý ít nhất 20% theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, trong đó phấn đấu 20% đơn vị tự chủ bổ sung thêm.

Thống nhất rà soát, sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc Ảnh: Anh Cao

Về nguyên tắc sắp xếp, kiện toàn, hai Bộ trưởng cũng thống nhất cần thực hiện giảm đầu mối theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW là tập trung cơ cấu, sắp xếp cho hợp lý và chỉ giữ lại ở Bộ những cơ sở y tế thực hiện cho nhiệm vụ chính trị phục vụ cho mục đích đảm bảo quản lý nhà nước của Bộ; Tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập mà Bộ trực tiếp quản lý; Tập trung nghiên cứu thúc đẩy xã hội hóa đối với lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng gợi mở và đề nghị Bộ Y tế tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, xây dựng, đảm bảo cho việc đẩy mạnh tự chủ tốt nhất, trong đó, tập trung hoàn thiện và ban hành Thông tư quy định về vị trí việc làm căn cứ cho tất cả các cơ sở y tế; Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục tháo gỡ các rào cản, vướng mắc để tạo thuận lợi, thông suốt và thúc đẩy tự chủ trong hệ thống sự nghiệp y tế của Bộ; Nghiên cứu, xem xét để hoàn thành sớm được quy hoạch hệ thống đơn vị sự nghiệp ngành Y tế từ Trung ương đến địa phương.

Về sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Y tế, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh cần rà soát, tính toán, đánh giá tác động một cách cụ thể hơn. 

Thống nhất rà soát, sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc Ảnh: Anh Cao

Đối với các đơn vị đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp cần tính toán, đánh giá lại hiệu quả để từ đó tiếp tục thúc đẩy, phát triển quy mô đáp ứng được nguồn nhân lực trong hệ thống y tế từ Trung ương đến địa phương.

Về kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng thống nhất sẽ tiếp tục để thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh, còn mô hình này tại 2 địa phương Bắc Ninh và TP Đà Nẵng, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Y tế đánh giá lại, sau đó thống nhất đề xuất phương án theo tinh thần của Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thái Bình
Ý kiến của bạn