Thời hạn sử dụng nhà chung cư

Chính phủ đề xuất thời hạn sở hữu nhà chung cư phụ thuộc vào thời hạn của công trình

Chính phủ đề xuất thời hạn sở hữu nhà chung cư phụ thuộc vào thời hạn của công trình

Thời sự - 14/03/2023 09:51

SKĐS - Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lấy ý kiến lần này là bổ sung phương án 1 về thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định căn cứ vào thời hạn sử dụng công trình theo quy định của pháp luật xây dựng.