thời gian

Thời gian cũng là vàng

Thời gian cũng là vàng

Xã hội - 22/03/2018 21:54

SKĐS - Hai Phiếm hớn hở như vừa trúng tuyển vào trường đại học: - Dự thảo Luật sửa đổi Luật Giáo dục đại học vừa được trình lần này có một điểm phải khẳng định là rất tiến bộ. Đó là việc có thể rút ngắn thời gian đào tạo từ 4-6 năm như hiện nay xuống 3-5 năm học tập trung liên tục tùy theo ngành đào tạo.