thời gian nghỉ thai sản

Khó đảm bảo khả năng cân đối quỹ với đề xuất vợ sinh con, chồng được nghỉ làm 1 tháng

Khó đảm bảo khả năng cân đối quỹ với đề xuất vợ sinh con, chồng được nghỉ làm 1 tháng

Xã hội - 07/04/2023 07:27

Mới đây, một số hiệp hội, đơn vị đề xuất kéo dài thời gian nghỉ thai sản của lao động nam khi có vợ sinh con lên 1 tháng.