Hà Nội

thoát nghẹn

Mổ cấp cứu bé 23 ngày tuổi bị  thoát vị bẹn nghẹt

Mổ cấp cứu bé 23 ngày tuổi bị thoát vị bẹn nghẹt

Camera bệnh viện - 20/06/2019 07:00

SKĐS - Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa mổ cấp cứu bé 23 ngày tuổi bị thoát vị bẹn nghẹt.