thơ cổ nhạc

Tìm thơ mới cho cổ nhạc

Tìm thơ mới cho cổ nhạc

Văn hóa – Giải trí - 08/04/2021 20:00

SKĐS - Ban nhà văn trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam) vừa phối hợp với nhóm “Xẩm Hà thành” tổ chức chương trình “Tìm thơ mới cho cổ nhạc”