Thiếu vitamin D liên quan tới bệnh võng mạc tiểu đường

01-06-2016 3:22 PM | Thông tin dược học

SKĐS - Một phân tích gộp mới đây từ 9 nghiên cứu quan sát chỉ ra rằng có mối liên quan đáng kể giữa thiếu hụt vitamin D và bệnh võng mạc tiểu đường.

Các tác giả của phân tích này cho biết có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê định lượng được trong nồng độ vitamin D huyết thanh trung bình giữa những bệnh nhân bị bệnh võng mạc tiểu đường và nhóm chứng. Từ đó, họ kêu gọi những bệnh nhân tiểu đường có hàm lượng vitamin D thấp kiểm tra sàng lọc bệnh võng mạc tiểu đường.

Nghiên cứu này cho thấy bệnh nhân bị bệnh võng mạc tiểu đường có xu hướng bị thiếu hụt vitamin D, trong khi những bệnh nhân không bị bệnh võng mạc tiểu đường có hàm lượng vitamin D bình thường.

Mặc dù đây là một phân tích tổng hợp các nghiên cứu quan sát, nó cho thấy vai trò của việc nghiên cứu thêm về chế phẩm bổ sung vitamin D sử dụng để phòng ngừa hoặc làm chậm quá trình tiến triển bệnh võng mạc tiểu đường ở bệnh nhân tiểu đường.

Hiện nay, vai trò của vitamin D trong cơ chế bệnh sinh của bệnh võng mạc tiểu đường vẫn chưa được làm rõ. Các tác giả đã thực hiện một kết hệ thống và phân tích gộp để xác định một cách toàn diện mối liên quan giữa thiếu vitamin D và bệnh võng mạc tiểu đường. Họ đã kiểm tra xem có bất cứ sự khác biệt đáng kể nào trong nồng độ vitamin D huyết thanh giữa bệnh nhân bị bệnh võng mạc tiểu đường và nhóm chứng không.

Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa bệnh võng mạc tiểu đường và thiếu vitamin D với mỗi mức độ nặng của bệnh võng mạc tiểu đường, với tỷ suất chênh (OR) là 1,39 với mọi dạng bệnh võng mạc tiểu đường. Tỷ suất chênh là 1,21 với bệnh võng mạc tiểu đường không tăng sinh và 1,32 với bệnh võng mạc tiểu đường tăng sinh. Tỷ suất chênh chung là 1,44 và vitamin D huyết thanh giảm có ý nghĩa thống kê ở bệnh nhân bị bệnh võng mạc tiểu đường so với nhóm chứng trong phân nhóm bệnh võng mạc tiểu đường không tăng sinh và tăng sinh.

Sự khác biệt trung bình chung là -2,22 ng/mL, thấp hơn ở bệnh nhân bị võng mạc tiểu đường, cho thấy vitamin D có thể có vai trò trong phát triển bệnh võng mạc tiểu đường ở bệnh nhân bị tiểu đường.

Theo các tác giả nghiên cứu thiếu hụt vitamin D có liên quan tới giảm bài tiết insulin, hội chứng chuyển hóa và tiến triển bệnh võng mạc tiểu đường hệ thống.


BS Cẩm Tú
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH