Hà Nội

Thiếu vitamin B3 gây bệnh gì

Gót chân khô, nứt cảnh báo cơ thể thiếu vitamin B3

Gót chân khô, nứt cảnh báo cơ thể thiếu vitamin B3

Thông tin dược học - 22/05/2021 14:52

SKĐS - Sự thiếu hụt vitamin B3 có thể gây ra bệnh pellagra, với biêu hiện khô và nứt gót chân.