thiếu hoá chất, vật tư

Phó Thủ tướng: Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, hoá chất, vật tư, thiết bị y tế ngay trong tháng 2, đầu tháng 3/2023

Phó Thủ tướng: Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, hoá chất, vật tư, thiết bị y tế ngay trong tháng 2, đầu tháng 3/2023

Y tế - 25/02/2023 17:29

SKĐS - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ: Các bộ, ngành phải nhận thức được tinh thần, trách nhiệm cùng với Bộ Y tế giải quyết những điểm nghẽn, bức xúc liên quan đến bảo đảm thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị y tế. Đây không phải là việc của riêng ngành y tế, mà rất sát sườn với từng người dân.