Thiết lập 3 trụ cột để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam

17-05-2019 9:34 AM | Tin nóng y tế

SKĐS - Bộ Y tế đã thiết lập 3 trụ cột để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu gồm chương trình Việt Nam khỏe mạnh, chương trình tăng cường y tế cơ sở và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân tại Việt Nam có nhiều thành tựu

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại sự kiện Đối thoại về hợp tác trong chăm sóc sức khỏe ban đầu do Bộ Y tế phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Đại học Y Havard và các đối tác đồng tổ chức tại Hà Nội hôm qua, ngày 16/5

Đối thoại nhằm chia sẻ các thách thức và cơ hội về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu và chuyển tuyến trong hệ thống y tế cơ sở, với trọng tâm là các sáng kiến, dự án và đầu tư do Bộ Y tế chỉ đạo; đạt được sự đồng thuận từ Bộ Y tế, các đối tác phát triển, lĩnh vực tư nhân/các doanh nghiệp về một tầm nhìn chung trong đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam…

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế (thứ hai từ trái qua) trao đổi với báo chí bên lề buổi Đối thoại về hợp tác trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Phát biểu tại đối thoại, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, chủ đề về chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại các diễn đàn toàn cầu nói chung và tại các quốc gia nói riêng.

Vào ngày 25/10/2018, tại thành phố Astana, Kazakhstan, Tuyên bố Astana đã chính thức được đưa ra tại Hội nghị toàn cầu về CSSKBĐ. Theo đó, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp quốc đã nhất trí cam kết tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu như một "bước quan trọng" để đạt được bao phủ y tế toàn dân cho tất cả mọi người.

Tại đối thoại, đại diện Bộ Y tế cho hay, cải thiện sức khỏe cộng đồng đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống phúc lợi cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội. Nhiều chính phủ trong khối ASEAN đã ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe giúp cải thiện đáng kể tình trạng của bệnh nhân và sức khỏe của người dân. Việt Nam đã và đang đáp ứng hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đồng thời có được những bước tiến ấn tượng nhằm đạt mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định, vai trò của CSSKBĐ đã và đang được khẳng định và đã nhận được chỉ đạo về chiến lược và cam kết chính trị. Nghị quyết 20- NQ/TW đã đề ra mục tiêu thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Đề án 2384 về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, và dự án thí điểm xây dựng 26 trạm y tế xã phường trên 8 tỉnh thành phố

“Về công tác CSSKBĐ, Việt Nam tự hào đã đạt được các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG). Hiện tại, Việt Nam tiến tới để đạt các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) và đã nhất trí thành lập Nhóm công tác về đổi mới CSSKBĐ ở Việt Nam”- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thông tin

Những thách thức còn tồn tại trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu như: tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tăng cường chăm sóc sức khoẻ ban đầu, giảm các khoản chi phí phát sinh, nâng cao hiệu quả và khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo các chuyên gia, cếu các thách thức trên được giải quyết triệt để, Việt Nam sẽ trở thành một ví dụ điển hình trong khu vực và trên thế giới. Để vượt qua khó khăn này, Việt Nam nhận thức rõ sức mạnh của quan hệ đối tác công tư để đạt mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030 thông qua việc tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu. Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo quyền bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ có chất lượng cao.

Đối thoại về hợp tác trong chăm sóc sức khỏe ban đầu là dịp để thúc đẩy thảo luận giữa Chính phủ, hàn lâm, các đối tác phát triển, lĩnh vực tư nhân/các doanh nghiệp về cách thức cùng đóng góp đầu tư tốt nhất thực hiện tầm nhìn về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam.

Thăm khám sức khoẻ cho người dân tại trạm y tế

Các nội dung được trình bày tại đối thoại gồm: Tầm nhìn - Chiến lược và ưu tiên của Chính phủ về tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm đạt được mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân trước năm 2030; Đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu - Kinh nghiệm quốc tế áp dụng tại Việt Nam; Quan điểm của người dân và bệnh nhân về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam...

Tiến tới thành lập nhóm công tác về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định tại đối thoại, Việt Nam cam kết đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030. Chúng tôi đã đạt được các thành tựu to lớn về hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và chúng tôi mong muốn tiếp tục đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là mục tiêu về y tế.

Hiện Chính phủ Việt Nam đặt ưu tiên phát triển một hệ thống y tế vững mạnh và rộng lớn, coi đây là nền tảng nhằm đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Bộ Y tế đã thiết lập 3 trụ cột để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu gồm chương trình Việt Nam khỏe mạnh, chương trình tăng cường y tế cơ sở và các chương trình mục tiêu quốc gia. Các chương trình này cần được đồng hành và thống nhất với nhau để tối ưu hóa các tác động của chúng.

Theo Bộ Y tế và các chuyên gia, việc đồng thuận về việc tạo dựng sự hợp tác đối tác công - tư điển hình mới, dưới hình thức nhóm công tác về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu, có tiềm năng đổi mới cách thức hệ thống y tế cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam.

Đối thoại về hợp tác trong chăm sóc sức khỏe ban đầu đã thảo luận việc thành lập nhóm công tác về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp bổ sung thêm vào các nỗ lực của Chính phủ trong chuyển đổi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam.

Nhóm công tác sẽ được đặt tại Bộ Y tế và thúc đẩy sự chia sẻ kinh nghiệm đa dạng, các đầu tư và chuyên môn của các đối tác nhằm tăng cường cho các dự án thí điểm hiện tại của Bộ Y tế, nhằm tạo nên mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu mới và toàn diện trên khắp Việt Nam. Nhóm công tác cũng có mục đích tạo ra cú hích đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia nhằm đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân cho mọi công dân vào năm 2030.

Nhóm công tác về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ bao gồm các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam và ba thành viên đồng sáng lập là Diễn đàn kinh tế thế giới, Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu của Trường Đại học Y Harvard và Tập đoàn Novartis, nhằm xây dựng một hình thức hợp tác đối tác công - tư sáng tạo để giúp thực hiện các mục tiêu của Bộ Y thông qua việc tăng cường các dự án thí điểm hiện tại về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại 30 tỉnh của Bộ Y tế.

Các đại biểu thảo luận tại đối thoại về hợp tác trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Các bài học từ các dự án này sẽ được nhân rộng trên quy mô quốc gia. Nhóm công tác cũng sẽ xây dựng kế hoạch hành động bao gồm sự thống nhất về mục tiêu, các mốc và chiến lược tổng thể.

Đặc biệt, nhóm công tác về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ được mở cho bất cứ tổ chức nào trong lĩnh vực công, tư và phi lợi nhuận, cũng như các viện, cơ quan, các tổ chức dân sự... khi họ cam kết lâu dài trong việc cải thiện lĩnh vực y tế ở Việt Nam. Điều quan trọng là lĩnh vực hoạt động không chỉ tập trung vào chẩn đoán và điều trị, mà còn đầu tư vào dự phòng, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm, hiện là nguyên nhân của ¾ các trường hợp tử vong ở Việt Nam.

Theo TS Dessislava Dimitrova, Trưởng bộ phận các hệ thống y tế, Diễn đàn kinh tế thế giới, chúng tôi nhận thấy Việt Nam là quốc gia đi đầu về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

"Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ tạo ra một hình mẫu tuyệt vời khi hợp tác với các doanh nghiệp, các hiệp hội, các cơ quan hàn lâm để đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân chất lượng cao và có khả năng chi trả.

Vai trò của Diễn đàn kinh tế thế giới như là một diễn đàn trung lập nhằm thúc đẩy hình thức hợp tác giữa nhiều đối tác là rất quan trọng, đây cũng là nhu cầu ngày càng tăng của các Chính phủ trong việc hợp tác với lĩnh vực tư nhân và các đối tác khác để hỗ trợ đổi mới hệ thống y tế của quốc gia mình"- TS Dessislava Dimitrova nói


Thái Bình
Ý kiến của bạn