Thiết kế vị nhân sinh trong sáng tạo các hoạt động cộng đồng

80.000 sinh viên trên địa bàn Hà Nội được tiếp cận kiến thức sức khoẻ sinh sản

80.000 sinh viên trên địa bàn Hà Nội được tiếp cận kiến thức sức khoẻ sinh sản

Tin nóng y tế - 27/01/2021 09:46

SKĐS - Dự án “Giảm thiểu Tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn trong nhóm Thanh niên tại Việt Nam” được kì vọng sẽ hợp tác cùng 15 trường trên địa bàn Hà Nội và tiếp cận được 80.000 thanh niên trong độ tuổi từ 18-24.