Hà Nội

thiền trà

Thiền trà - công pháp tu tập thi vị của Việt Nam

Thiền trà - công pháp tu tập thi vị của Việt Nam

Khỏe - Đẹp - 24/10/2019 16:47

SKĐS - Thiền trà là một pháp môn thực tập rất thi vị của nước ta . Theo truyền thống Thiền trà được chia thành hai nghi thức, thiền trà nghi lễ và đại thiền trà. Thiền trà nghi lễ là thiền trà có giới hạn số lượng người tham dự (Khoảng mười sáu người tới hai mươi người). Còn đại thiền trà là thiền trà dành cho một đại chúng lớn, số lượng có thể rất đông có thể hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tham dự.