Hà Nội

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Người thầy của cười hàm tiếu, tập thở, tập buông thư

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Người thầy của cười hàm tiếu, tập thở, tập buông thư

Văn hóa – Giải trí - 24/01/2022 12:21

SKĐS - Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh thời đã viết hàng trăm cuốn sách, trong đó cuốn ‘Phép lạ của sự tỉnh thức’ là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Ngài.