Hà Nội

thiện nguyện chung một tấm lòng

TV.PHARM "Chung một tấm lòng" với người dân tỉnh Trà Vinh

TV.PHARM "Chung một tấm lòng" với người dân tỉnh Trà Vinh

Thông tin dược học - 10/08/2018 14:00

SKĐS - Tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh "CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG", trong hai ngày 28-29/07/2018, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM đã thực hiện chương trình thiện nguyện "Chung Một Tấm Lòng" tại các xã Nguyệt Hóa thuộc huyện Châu và xã Đại An thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.