Thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế

04-01-2019 2:33 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Ngày 02/01/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo thuộc Bộ Y tế. Đây là cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Y tế sau thành công của cuộc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng được tiến hành vào cuối năm 2018.

Theo Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt ngày 30/11/2018, mục tiêu tổ chức thi tuyển là “tuyển chọn thông qua thi tuyển để bổ nhiệm được người giỏi nhất, có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt nhất, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và tập thể Lãnh đạo Bộ giao phó, góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế”.

Đối tượng đăng ký thi tuyển bao gồm:
- Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong quy hoạch chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã được Bộ Y tế phê duyệt;
- Công chức, viên chức không công tác ở Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương trở lên, đang công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Các đối tượng nêu trên phải giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên.

Người tham gia dự thi phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh lãnh đạo, quản lý cấp trưởng cấp Vụ theo quy định tại Quyết định số 4288/QĐ-BYT ngày 04/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Người dự thi sẽ phải tham gia hai phần thi: thi viết và thi trình bày đề án. Đối với phần thi viết, người dự thi phải trình bày kiến thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Cục trưởng và các nội dung liên quan khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Đối với phần thi trình bày đề án, người dự thi phải đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển của lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Cục trưởng để lãnh đạo Cục hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Cục được giao; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và những người tham dự ngày bảo vệ đề án.

Theo kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 07/01 đến ngày 25/01/2019, Bộ Y tế sẽ thông báo danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi từ ngày 12/02 đến ngày 26/02/2019. Cuộc thi viết dự kiến tổ chức ngày 10/3/2019. Những người đạt kết quả thi viết từ 50 điểm trở lên sẽ tham gia thi trình bày đề án, dự kiến tổ chức ngày 20/4/2019.

Công bố và bổ nhiệm người trúng tuyển vào chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế dự kiến vào đầu tháng 5/2019.

Thông tin chi tiết về kế hoạch thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế (http://moh.gov.vn) và Báo Sức khỏe và Đời sống.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: 
Ths Lê Lan Hương, Chuyên viên chính, Phòng 409 - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, ĐT 0912476062
Email: huonglelanmoh@yahoo.com
Website: http://moh.gov.vn/ hoặc www.tccbbyt.gov.vn


PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH