thị trường điện cạnh tranh

Cơ sở nào cho giá điện 4 hoặc 5 bậc?

Cơ sở nào cho giá điện 4 hoặc 5 bậc?

Thời sự - 06/10/2022 09:29

SKĐS - Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện hành, đặc biệt là biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt chỉ còn 4 hoặc 5 bậc.