Hà Nội

thí điểm cách ly 7 ngày

2 vấn đề cần làm thật tốt để thực hiện thí điểm cách ly 7 ngày với người nhập cảnh đủ điều kiện

2 vấn đề cần làm thật tốt để thực hiện thí điểm cách ly 7 ngày với người nhập cảnh đủ điều kiện

Tin nóng y tế - 01/07/2021 21:58

SKĐS - Về việc thực hiện thí điểm cách ly người nhập cảnh đủ điều kiện tại Quảng Ninh, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ: “bao giờ thí điểm cũng có những khó khăn, nhưng cũng có thuận lợi. Tinh thần là vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để làm sao ngày càng tốt hơn, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội”.