Hà Nội

theo dõi sức khoẻ

Tất cả hướng dẫn về theo dõi sức khoẻ của Bộ Y tế mà F0 điều trị tại nhà cần biết

Tất cả hướng dẫn về theo dõi sức khoẻ của Bộ Y tế mà F0 điều trị tại nhà cần biết

Y tế - 15/03/2022 12:53

SKĐS - Số ca COVID-19 cả nước trung bình 7 ngày qua hơn 164.800 ca/ ngày, theo đó F0 điều trị tại nhà cũng gia tăng tại nhiều địa phương. Dưới đây là những hướng dẫn theo dõi sức khoẻ F0 điều trị tại nhà cần biết, đặc biệt là các dấu hiệu cần phải báo cho y tế hoặc trung tâm cấp cứu kịp thời...