Hà Nội

Thêm 2 điều dưỡng BV Bệnh nhiệt đới Trung ương có sở 2 nhiễm COVID-19

Thêm 2 điều dưỡng BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 mắc COVID-19

Thêm 2 điều dưỡng BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 mắc COVID-19

Thời sự - 08/05/2021 06:20

SKĐS - Đêm 7/5, ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc CDC cho biết, Hà Nội vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới tại huyện Đông Anh. Cả 2 trường hợp này đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2.