Hà Nội

thế hệ trẻ

Gặp người dệt lụa tơ sen đầu tiên ở Việt Nam

Gặp người dệt lụa tơ sen đầu tiên ở Việt Nam

Xã hội - 16/06/2021 08:04

SKĐS - Tại xã Phùng Xá (Mỹ Đức- Hà Nội) có một người phụ nữ đã gần 70 tuổi, vẫn nặng lòng với con tơ, sợi chỉ. Bà là nghệ nhân Phan Thị Thuận - người đầu tiên dệt lụa tơ sen ở Việt Nam.