Hà Nội

thẻ BHYT năm 2018

Hướng dẫn mới nhất thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giai đoạn dịch COVID-19

Hướng dẫn mới nhất thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giai đoạn dịch COVID-19

Xã hội - 30/07/2021 18:10

SKĐS- BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn mới nhất về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giai đoạn dịch COVID-19.