thầy thuốc nổi tiếng

Những danh y, thầy thuốc nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

Những danh y, thầy thuốc nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

Y tế - 25/02/2023 09:05

SKĐS - Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, có những thầy thuốc mà tên tuổi của họ gắn liền với nhiều công trình nghiên cứu vô giá, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền y học nước nhà và trên cả thế giới. Nhân ngày thầy thuốc VN 27/2, hãy cũng báo SKĐS điểm lại những thầy thuốc nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam.