Thầy thuốc làm thêm không quá 200 giờ/năm

21-11-2011 9:01 PM | Tin nóng y tế

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề của thầy thuốc và cơ sở khám chữa bệnh.

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề của thầy thuốc và cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, thầy thuốc đã đăng ký chịu trách nhiệm chuyên môn tại một cơ sở khám chữa bệnh có quyền làm thêm tại cơ sở y tế khác, nhưng tổng thời gian làm ngoài giờ không quá 200 giờ/năm. Ngoài ra, thông tư này cũng yêu cầu thầy thuốc là người nước ngoài đến hành nghề ở VN phải có đủ giấy xác nhận về bằng cấp, thời gian thực hành tại bệnh viện, giấy phép lao động, giấy chứng nhận thành thạo tiếng Việt.
 
Trường hợp không thành thạo tiếng Việt phải có hồ sơ của người phiên dịch thành thạo tiếng Việt trong lĩnh vực khám, chữa bệnh kèm theo. Người hành nghề tại cơ sở KBCB của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của BV tư nhân hoặc cơ sở KBCB được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở KBCB có phần vốn của Nhà nước...
PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH