thao túng thị trường chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Không phát hiện thất thu thuế đối với xe biếu, tặng

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Không phát hiện thất thu thuế đối với xe biếu, tặng

Thời sự - 08/06/2022 10:49

SKĐS - Nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về vấn đề xe biếu tặng có trốn thuế không?, vị Bộ trưởng này nói "Không phát hiện thất thu thuế đối với xe biếu, tặng".