tháo gỡ khó khăn về thiếu thuốc

Bộ Y tế: Khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Bộ Y tế: Khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Y tế - 10/03/2023 11:36

SKĐS - “Mục đích cuối cùng và xuyên suốt là không được để thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế mà cần có giải pháp thay thế để phục vụ người bệnh... Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được...”