tháo gỡ đấu thầu thuốc

Luật Đấu thầu (sửa đổi) có những quy định mới nào liên quan đến đầu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế?

Luật Đấu thầu (sửa đổi) có những quy định mới nào liên quan đến đầu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế?

Thời sự - 23/06/2023 10:59

SKĐS - Luật Đấu thầu (sửa đổi) gồm 10 Chương, 96 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024. Luật này có nhiều điểm mới so với luật hiện hành, trong đó liên quan đến việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế.