thanh tra y tế năm 2023

Tập trung thanh tra khám chữa bệnh BHYT, đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, quản lý, sử dụng vaccine

Tập trung thanh tra khám chữa bệnh BHYT, đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, quản lý, sử dụng vaccine

Y tế - 28/11/2022 14:14

SKĐS - Năm 2023, Bộ Y tế dự kiến sẽ thực hiện 41 cuộc thanh tra, trong đó thanh tra khám chữa bệnh BHYT; đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; quản lý, sử dụng vaccine;..