thanh nhiệt giải độc

Cỏ mần trầu - thuốc lương huyết, thanh nhiệt giải độc

Cỏ mần trầu - thuốc lương huyết, thanh nhiệt giải độc

Thầy giỏi – thuốc hay - 09/08/2020 12:15

SKĐS - Cỏ mần trầu còn gọi cỏ vườn trầu, màn trầu, màng trầu, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, ngưu cân thảo. Tên khoa học: Eleusine indica (L.) Gaerth.f., họ lúa (Poaceae). Bộ phận dùng làm thuốc là toàn cây, dạng tươi hay khô. Phần trên mặt đất có chứa dẫn chất của sitosterol và palmitoyl; cành và lá tươi có flavonoid.