Hà Nội

Thành công ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh về xương

11-11-2010 7:23 AM | Tin nóng y tế

BVTWQĐ 108 vừa công bố kết quả nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị mất đoạn xương và ngắn chi ở 22 bệnh nhân (với 32 xương chày)

BVTWQĐ 108 vừa công bố kết quả nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị mất đoạn xương và ngắn chi ở 22 bệnh nhân (với 32 xương chày) được kéo dài chi hoặc kết xương hai ổ và ghép tế bào gốc tủy xương tự thân khi hết giai đoạn căng giãn. Nghiên cứu này do một nhóm bác sĩ của BV tiến hành từ tháng 3/2008 - 7/2010. Kết quả cho thấy, 18 bệnh nhân với 26 xương chày đã liền xương và được tháo bỏ cố định ngoài mà không có biến chứng; thời gian liền xương trung bình là 27,5 ngày/1cm ở nhóm bệnh nhân kéo dài chi và 35,1 ngày/1cm ở nhóm kết xương hai ổ. Phương pháp này cho thấy hiệu quả bước đầu đã rút ngắn được thời gian liền xương cũng như thời gian điều trị cho bệnh nhân.

 
LH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn