Testosterone “ anh” là ai?

Testosterone “ anh” là ai?

Testosterone “ anh” là ai?

Sức khỏe sinh sản - 29/01/2021 19:43

SKĐS - Testosterone là hormon sinh dục nam, có tác dụng mạnh trên sự đồng hóa và đặc tính giới.