TelePrEP

TelePrEP: Bắc cầu thuận tiện cho khách hàng, góp phần đẩy lùi căn bệnh thế kỷ

TelePrEP: Bắc cầu thuận tiện cho khách hàng, góp phần đẩy lùi căn bệnh thế kỷ

Y học 360 - 25/10/2022 16:01

SKĐS - TelePrEP là chữ viết tắt của dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV từ xa. Với dịch vụ này, khách hàng không cần tới trực tiếp phòng khám.