Tập trung phát triển thị trường thiết bị y tế

21-12-2017 9:50 AM | Xã hội

SKĐS - Tại Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Tổng bí thưNguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới. Trong đó, yêu cầu tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc, thiết bị vật tư y tế. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thiết bị, vật tư y tế để có thể tham gia ngày càng sâu vào trong khu vực và trên thế giới.

Trên thực tế, thiết bị y tế hiện nay ở nước ta chủ yếu được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Đức. Liên quan đến việc sử dụng trang thiết bi y tế sản xuất ở trong nước, Bộ Y tế định hướng đến năm 2018, thiết bị trong nước sẽ chiếm 60% các mặt hàng thiết bị y tế. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp nhập khẩu cho biết các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chỉ đang sản xuất những mặt hàng như giường, tủ đầu giường, bông, băng, gạc, kim tiêm... Những thiết bị như máy chụp X-quang, siêu âm, đo điện tim... hiện đều là những nhà máy có sự đầu tư của các công ty mẹ ở nước ngoài.

KHuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thiết bị y tế.

Tại Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới. Trong đó, yêu cầu tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc, thiết bị vật tư y tế. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thiết bị, vật tư y tế để có thể tham gia ngày càng sâu vào trong khu vực và trên thế giới.


N. Châu
Ý kiến của bạn