Tập trung hạ lãi suất cho vay

28-03-2012 7:14 AM | Thời sự

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Văn bản số 1656/NHNN-TCKT yêu cầu các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ tiết giảm chi phí, hạ lãi suất cho vay và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Văn bản số 1656/NHNN-TCKT yêu cầu các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ tiết giảm chi phí, hạ lãi suất cho vay và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 
 Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành hoạt động kinh doanh ngân hàng năm 2012. Trên cơ sở đó, các ngân hàng phải xác định các biện pháp, mức tiết giảm chi phí để đạt được mục tiêu tiết giảm từ 5 - 10% chi phí, hạ lãi suất cho vay, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của từng đơn vị cũng như toàn hệ thống. Các ngân hàng đăng ký các biện pháp và mức tiết giảm cụ thể với NHNN và Bộ Tài chính trước ngày 10/4/2012.        
PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH