tập thể dục cuối tuần

Chỉ tập thể dục vào cuối tuần cũng mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe

Chỉ tập thể dục vào cuối tuần cũng mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe

Bài tập khỏe đẹp - 13/07/2022 10:43

SKĐS - Phát hiện mới cho thấy việc tập thể dục vào cuối tuần có thể hiệu quả như tập luyện thông thường. Do đó, khả năng đáp ứng tổng thời gian tập thể dục hàng tuần được khuyến nghị có thể quan trọng hơn thời gian tập luyện của mỗi người trong ngày hoặc tần suất tập luyện.