Tạo thuận lợi tối đa thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện điều trị COVID-19

22-08-2021 11:09 | Y tế

SKĐS - BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp, hỗ trợ các cơ sở y tế này tạo lập danh mục dùng chung cho cơ sở điều trị COIVD-19 mới thành lập, kịp thời thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Tại công văn số 240/GĐĐT-QLHT  của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến thuộc BHXH Việt Nam chỉ rõ: việc tạo lập các danh mục dùng chung cho các cơ sở điều trị COVID-19 mới thành lập (gọi tắt là bệnh viện dã chiến) nhằm kịp thời hỗ trợ các cơ sở y tế này liên thông dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

 Đồng thời cũng hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh BHYT chuyển đổi công năng điều trị COVID-19 thực hiện mã hóa chi phí thuốc, vật tư y tế được cung cấp từ cơ sở khám chữa bệnh khác, đảm bảo kịp thời và thuận lợi cho quá trình thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Tạo thuận lợi tối đa thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện điều trị COVID-19

 - Ảnh 1.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tạo thuận lợi tối đa thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện điều trị COVID-19

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến đề nghị BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân chủ động phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện một số nội dung cụ thể đảm bảo liên thông dữ liệu và mã hóa dịch vụ. 

Yêu cầu các đơn vị này thực hiện cập nhập thông tin bệnh viện dã chiến mới thành lập lên Hệ thống Thông tin giám định BHYT ngay sau khi cơ sở khám chữa bệnh đề nghị ký hợp đồng (hoặc Phụ lục hợp đồng) khám chữa bệnh BHYT.

Trung tâm cũng hướng dẫn việc tạo lập danh mục thuốc, vật tư y tế sử dụng điều trị tại BV dã chiến hoặc tại cơ sở khám chữa bệnh chuyển đổi công năng điều trị COVID-19 theo từng trường hợp cụ thể. 

Đối với các thuốc, vật tư y tế bệnh viện tự mua sắm, đấu thầu hoặc điều chuyển từ kết quả đấu thầu tập trung theo quy định, thì bệnh viện chủ động lập danh mục, gửi lên Hệ thống để thống nhất thanh toán với cơ quan BHXH; 

Đối với các thuốc, vật tư y tế, bệnh viện tiếp nhận từ cơ sở khám chữa bệnh khác, thì bệnh viện không phải tạo lập danh mục, chỉ thực hiện mã hóa thuốc, vật tư y tế trên dữ liệu đề nghị thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại tiết d điểm 1.3 mục 1 phần I Công văn 6373/BYT-BH (ngày 06/8/2021).

Đối với Danh mục Dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện dã chiến, trong trường hợp bệnh viện được phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật theo quy định, bệnh viện sẽ tạo lập danh mục gửi lên Hệ thống để thống nhất thanh toán với cơ quan BHXH. 

Còn với trường hợp bệnh viện được áp dụng danh mục của cơ sở khám chữa bệnh được giao quản lý, bệnh viện không phải tạo lập danh mục; sau khi tiếp nhận được văn bản đề nghị của bệnh viện, BHXH tỉnh sẽ thông báo để Trung tâm tạo danh mục tương ứng từ danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được áp dụng của cơ sở khám chữa bệnh được giao quản lý.

Trước đó, BHXH Việt Nam cũng đã có Công văn số 2456/BHXH-GDĐT (ngày 12/8/2021) hướng dẫn BHXH các địa phương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc khai thác, liên thông dữ liệu phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thanh toán BHYT. 

Trong đó, BHXH Việt Nam đặc biệt lưu ý BHXH các địa phương và cơ sở khám chữa bệnh về mã cơ sở khám chữa bệnh, mã khoa khi trích chuyển dữ liệu tại cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 tại các cơ sở y tế đặc thù này; hướng dẫn cụ thể về việc ghi mã bệnh đối với người bệnh COVID-19... 

Theo BHXH Việt Nam, hoạt động này nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, kịp thời thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế điều trị người bệnh COVID-19 đồng thời khai thác hiệu quả thông tin, dữ liệu để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm:

Bên trong Trung tâm Hồi sức COVID-19 Bệnh viện Việt Đức tại Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh |#COVID_19


Thái Bình
Ý kiến của bạn