Tạo sự khởi sắc về văn hóa vùng dân tộc thiểu số và miền núi

02-10-2021 3:15 PM | Thời sự

SKĐS - Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc mong muốn tạo sự chuyển biến, khởi sắc trên vùng đồng bào DTTS, để đồng bào tự hào, tin tưởng, chung tay góp sức cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số

Ngày 01/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL đồng chủ trì Hội nghị.

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp (từ 2017 đến nay), hai cơ quan đã phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa UBDT và Bộ VH,TT&DL đã được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị của hai cơ quan đã chủ động, tích cực trao đổi thông tin, tham dự các cuộc họp thảo luận, góp ý về những vấn đề liên quan giữa hai bên.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực VH,TT&DL vùng đồng bào DTTS; Việc phối hợp tổ chức các ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch và hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II; Công tác phối hợp xây dựng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 được quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Tạo sự khởi sắc về văn hóa vùng dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Vì sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác phối hợp trong thực thi các nhiệm vụ chính trị, quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực VH,TT&DL và gia đình; Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đồng thời, phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG, trọng tâm là Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch"; các dự án, tiểu dự án do UBDT chủ trì và một số nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá về kết quả triển khai Chương trình phối hợp trong thời gian qua. Đồng thời, thống nhất một số nội dung đưa vào Chương trình phối hợp, triển khai Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG và các dự án do UBDT chủ trì; thống nhất nội dung thường xuyên trong phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Kết quả đạt trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, là cơ sở để hai bên cùng tiến xa hơn, chất lượng cao hơn trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện, bổ sung thiết chế, thể chế làm tốt hơn công tác dân tộc và phát triển văn hóa; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 là căn cứ, cơ sở để hướng dẫn hai cơ quan, các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo khả thi, đúng chức năng, nhiệm vụ với sản phẩm, kết quả cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng nhằm tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, về lĩnh vực văn hóa.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, các cơ quan chuyên môn của Bộ. Đồng thời cam kết làm hết sức, hết trách nhiệm của mình, với mục tiêu tạo sự chuyển biến, khởi sắc trên vùng đồng bào DTTS, để đồng bào tự hào, tin tưởng, chung tay góp sức cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trước sự chứng kiến của Lãnh đạo hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ VH,TT&DL giai đoạn 2021-2025.

Tạo sự khởi sắc về văn hóa vùng dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn 2021-2025, UBDT và Bộ VH,TT&DL sẽ phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, gia đình truyền thống các DTTS. Tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá về văn hóa truyền thống các DTTS Việt Nam góp phần thu hút, phát triển du lịch vùng đồng bào DTTS.

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc và công tác VH,TT&DL, gia đình. Tập huấn nâng cao năng lực trong công tác VH,TT&DL và gia đình cho các các nghệ nhân, người có uy tín, trưởng thôn, bản người DTTS. Tăng cường tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tổ chức triển khai Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025"; Đề án hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018-2025. Tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa thanh niên, học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc.

Gặp mặt, biểu dương người có uy tín, các nghệ nhân dân gian ưu tú là người DTTS trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng kế hoạch đưa các nghệ nhân ưu tú người DTTS vào truyền dạy văn hóa trong các trường học vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là các trường chuyên biệt…

Xem thêm video đang được quan tâm:

Tư liệu đặc biệt- Theo chân bác sĩ cấp cứu ca F0 nguy kịch tại nhà, cấp tốc chuyển về bệnh viện dã chiến

PV
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH