Tạo nang noãn trội trước khi kích thích phát triển nang noãn

05-06-2012 10:18 | Đời sống

Từ nhiều chục năm nay, trong sinh lý học phụ khoa, người ta đã đề cao vai trò của việc tự tạo nang noãn trội vào đầu vòng kinh tự nhiên trước khi có đủ nồng độ FSH để kích thích phát triển những nang noãn trội.

(SKDS) – Từ nhiều chục năm nay, trong sinh lý học phụ khoa, người ta đã đề cao vai trò của việc tự tạo nang noãn trội vào đầu vòng kinh tự nhiên trước khi có đủ nồng độ FSH để kích thích phát triển những nang noãn trội.

Trong tự nhiên, để buồng trứng có thể hoạt động bình thường thì các nang noãn nguyên thủy phải có khả năng đáp ứng khác nhau với FSH để chỉ có một số rất ít nang noãn đáp ứng tốt với FSH. Có như thế, lượng FSH do tuyến yên chế tiết ra trong vòng kinh mới đủ để kích thích nang noãn trội này tới chín và phóng noãn.

Buồng trứng đa nang là tình trạng các nang noãn “cá mè một lứa’”do tăng androgen, đáp ứng sàn sàn như nhau nên rất ít khi có nang đáp ứng trội với FSH và đạt tới chín, phóng noãn. Cho tới nay, mới chỉ có một phương pháp dùng cho buồng trứng đa nang, hạn chế nhiều nang noãn cùng đáp ứng là cắt góc buồng trứng, đốt điểm nang noãn để hy vọng có ít nang noãn cùng đáp ứng với FSH. Trong y văn thế giới chưa có phương pháp nào dùng thuốc để tạo nang noãn trội.

Năm 2000, chúng tôi phát hiện thấy estriol 1mg × 14 ngày có khả năng tạo 1 hay 2 nang noãn trội cho 29 trường hợp vô sinh do không phóng noãn. Thăm dò nhiều liều khác nhau, cho thấy liều estriol 1mg cách ngày × 3 viên cũng đem lại kết quả như trên, quãng 40%, thậm chí còn kết quả cao hơn vì không tạo quá nhiều nang noãn trội, nên dễ được tập trung tốt để đáp ứng với toàn bộ FSH có trong vòng kinh.

Một luận án tiến sĩ  bảo vệ tháng 4/2011 cũng đã dùng liều thấp estriol 1mg/cách ngày, tổng cộng  3 viên. Kết quả cho thấy ở 2 nhóm, mỗi nhóm 60 người dùng estriol, số nang noãn trội đã hơn hẳn so với nhóm chứng 60 người không dùng estriol.

Một công trình được báo cáo cách đây 5 năm đã dùng estriol trước khi dùng clomiphen citrat đã đạt được hơn 450 trường hợp có thai trong số gần 1.000 trường hợp buồng trứng đa nang.

Khuyến cáo tạo nang noãn trội trước khi kích thích nang noãn phát triển là một phương hướng mới, hợp lý, hữu hiệu, nên được sử dụng rộng rãi - đây là phương pháp tiết kiệm và an toàn.

GS.TS. Nguyễn Khắc Liêu


Ý kiến của bạn