Hà Nội

Tạo điều kiện cho người dân chuyển tuyến khám, chữa bệnh

16-12-2014 11:42 AM | Thời sự

SKĐS - Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện hạng I, II thuộc huyện nơi người tham gia BHYT cư trú được xác định là đúng tuyến

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện hạng I, II thuộc huyện nơi người tham gia BHYT cư trú được xác định là đúng tuyến

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 37/2014/TT-BYT của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên vừa ký ban hành hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Người bệnh có thẻ BHYT được chuyển tuyến khám, chữa bệnh

Theo Thông tư này, người bệnh có thẻ BHYT được  chuyển tuyến khám, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

Người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã  chuyển tuyến đến bệnh viện huyện hạng I, II thuộc huyện nơi người tham gia BHYT cư trú được xác định là đúng tuyến.

Thông tư nêu rõ, từ 1/1/2016, người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

Người dân chờ khám chữa bệnh bằng BHYT

Người dân chờ khám chữa bệnh bằng BHYT

Theo Bộ Y tế, đối với trường hợp cấp cứu, sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại các khoa của cơ sở khám, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh hoặc được chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn.

Thông tư này của Bộ Y tế nhấn mạnh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thủ tục chuyển tuyến theo quy định của Bộ Y tế về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy chuyển viện có giá trị sử dụng 10 ngày làm việc

Việc sử dụng giấy chuyển tuyến đối với người có thẻ BHYT được Bộ Y tế nêu rõ như sau: Trường hợp người bệnh được chuyển tiếp đến cơ sở khám, chữa bệnh khác chỉ cần giấy chuyển tuyến của cơ sở khám, chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi. Trường hợp người bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và sau đó được chuyển tiếp đến cơ sở khám, chữa bệnh khác thì chỉ cần giấy chuyển tuyến của cơ sở khám, chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi.

Thông tư nêu rõ, giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký.

Trường hợp người có thẻ BHYT mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp quy định (lao, phong, HIV/AIDS...) thì giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết năm dương lịch (ngày 31/12 năm đó). Trường hợp đến hết ngày 31/12 của năm đó, người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh thì giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng hết đợt điều trị nội trú đó.

Theo Thông tư này việc sử dụng giấy hẹn khám lại được quy định cụ thể mỗi giấy hẹn khám lại chỉ sử dụng 1  lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với trường hợp cấp cứu: Tình trạng cấp cứu do người tiếp nhận người bệnh (bác sỹ, y sỹ) đánh giá, xác định và được ghi vào hồ sơ, bệnh án.

Bệnh phát sinh trong quá trình chuyển tuyến cũng được coi là khám chữa bệnh đúng tuyến

Thông tư 37 của Bộ Y tế cũng quy định rõ trrường hợp người bệnh được  chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn thì xác định là khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

Người dân được khám chữa bệnh BHYT tại địa phương khác có cơ sở khám chữa bệnh tương đương với cơ sở đăng ký trong thẻ BHYT

Người dân được khám chữa bệnh BHYT tại địa phương khác có cơ sở khám chữa bệnh tương đương

với cơ sở đăng ký trong thẻ BHYT

Đối với trường hợp người tham gia BHYT đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

Trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương đương thì người tham gia BHYT được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu.

Thái Bình

 

 

BH


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH