tăng tuổi nghỉ hưu

Bổ sung 6 vị trí có hàm cấp tướng, đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu đối với lực lượng Công an nhân dân

Bổ sung 6 vị trí có hàm cấp tướng, đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu đối với lực lượng Công an nhân dân

Thời sự - 22/06/2023 19:36

SKĐS - Chiều 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) với đa số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành.