tăng tuần hoàn não

7 cách giúp bạn tăng tuần hoàn máu não

7 cách giúp bạn tăng tuần hoàn máu não

Bệnh thường gặp - 23/02/2023 14:15

SKĐS - Mỗi vùng của não được nuôi dưỡng bằng một mạch máu riêng, nếu các mạch máu này bị hẹp hoặc bị bít tắc, làm giảm sự tưới máu cho phần não mà mạch máu chi phối sẽ gây rối loạn chức năng của vùng não đó.