tăng thuế

Tăng thuế thuốc lá để giảm hút thuốc, bảo vệ sức khỏe người dân

Tăng thuế thuốc lá để giảm hút thuốc, bảo vệ sức khỏe người dân

Tin nóng y tế - 18/06/2019 13:51

SKĐS - Việt Nam là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của nạn dịch thuốc lá với 15 triệu người thường xuyên sử dụng thuốc lá; thuốc lá cướp đi mạng sống của khoảng 40.000 người mỗi năm. WHO kêu gọi các nước chống lại nạn dịch thuốc lá thông qua việc thực hiện đầy đủ công ước khung về kiểm soát thuốc lá và thực thi các hành động kiểm soát thuốc lá hiệu quả.