Hà Nội

tăng ni

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phật tử ở yên tại nhà, tuyệt đối thực hiện 5K

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phật tử ở yên tại nhà, tuyệt đối thực hiện 5K

Văn hóa – Giải trí - 20/07/2021 04:45

SKĐS - “Các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện cấm túc, hàng ngày tụng kinh cầu an. Kêu gọi Phật tử ở yên tại nhà kết nối trực tuyến tụng kinh cầu Quốc thái dân an, bệnh dịch tiêu trừ”.